#pohjoisenmoninaisetoppijat

KUTSU POHJOISEN MONINAISET OPPIJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

AIKA: TORSTAI 4.4.2024 KELLO 18.30 PAIKKA: ETÄKOKOUS TEAMS-YHTEYDELLÄ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0NDk5MDMtNzllNC00NTQwLWFlODEtNzAyYjI1ZDg3MmY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208215fa3-9e5d-4df2-9f9f-facf1d0357d2%22%2c%22Oid%22%3a%22b66b1d7a-9fc5-4d10-aa8f-31d1a0bf8ebd%22%7d     KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: – VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI – VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA – ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS …

KUTSU POHJOISEN MONINAISET OPPIJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Lue lisää »

Scroll to Top
Skip to content