Tietosuojaseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ
Pohjoisen moninaiset oppijat ry

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Anne Siivola, Kentäntie 370, 95520 Tornio, puh. 0400 556 999,
sihteeri@lukipomo.fi

3. REKISTERIN NIMI
Pohjoisen moninaiset oppijat ry:n jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Pohjoisen moninaiset oppijat ry:n jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

Yhdistyksen jäsenrekisterin käyttöoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymäajan lisäksi kotipaikkakunta, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika, jäsenmaksutiedot sekä kansalaisuus, jos se on muu kuin suomi.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilöiden omalla suostumuksellaan antamat tiedot. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä sähköpostitse tai www-sivujen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Yhdistys voi tarvittaessa luovuttaa yhdistyksen jäsenen postiosoitetiedot Erilaisten oppijoiden liitolle, jotta jäsenedut voidaan toimittaa jäsenelle postitse. Yhdistys ei luovuta jäsenten tietoja muualle eikä muille toimijoille.

8. TIETOJEN SIIRT0 EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai vaatia tietojen poistamista, vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle (ks. kohta 2).

Scroll to Top
Skip to content