Lukiseulan ja lukitestin eroavaisuudet

Lukiseula on ryhmässä toteutettava digitaalinen lukutaidon arviointiväline, jota käytetään teknisen lukutaidon ja tekstinymmärtämisen arvioimiseen ja lukemisen vaikeuksien paikantamiseen. 

Mitä eroa on lukiseulalla ja lukitestillä?

Lukiseula on ryhmässä tehtävä testi. Se ei sisällä kaikkia varsinaisen lukitestin osioita. Siitä saa kuitenkin suuntaa-antavan tiedon lukemisen ja kirjoittamisen taidoista. Lukiseula kartoittaa lukihäiriön mahdollisuutta ja siitä saa palautetta, mutta siitä ei saa virallista lausuntoa.

Lukitesti on yksilöllinen ja virallinen oppimisvaikeuden laajuutta kartoittava testi. Testi voi auttaa ymmärtämään omaa oppimista ja oppimisvaikeuksia, ja sen jälkeen on mahdollista saada lukiohjausta tai hakeutua kuntoutukseen.

Lukitestistä voi halutessaan saada virallisen lukilausunnon, ja siihen voi kuulua myös suosituksia tukitoimista ja erityisjärjestelyistä esimerkiksi opiskelussa tai työssä. Lukilausunnon hankkiminen on tarpeellista yleensä ylioppilaskokeita tai autokoulua varten, koska lukivaikeuden todistamisesta saa lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Se antaa myös opettajille tietoa miten opiskelijaa voi tukea opiskelun tai työelämän haasteissa.

Jos oppivelvollisuus iässä olevalla oppilaalla epäillään lukivaikeutta tai muuta oppimisvaikeutta on hän oikeutettu saamaan tukea opintoihinsa ja oppimiseen jo ennen testauksia ja niiden tuloksia.

Lukitestin pohjalta kirjoitettava lukilausunnon voi kirjoittaa oppilaitoksissa esim. erityisopettaja.

Lääketieteellisen diagnoosin lukihäiriöstä voi antaa vain lääkäri, mutta diagnoosin tarve riippuu tilanteesta. Yleensä virallinen lukilausunto riittää tukitoimien järjestämiseksi.

(Lähde: www.eoliitto.fi)

Scroll to Top
Skip to content